Mặt bằng căn hộ Thủ Thiêm Xanh

Mặt bằng


Với các loại diện tích 59.80m2, 60.50m2, 91.20m2, 108.90m2, 117.90m2,  được thiết kế 2 đến 3 phòng ngủ.


Comments