Mặt bằng căn hộ Thảo Điền Pearl

căn hộ 95.19m2 (2 phòng ngủ)

 
 
 
Căn hộ 95.79m2 (2 phòng ngủ)
 
 
Căn hộ 105.92m2 (2 phòng ngủ)
 
  
Căn hộ 115.19m2 (2 phòng ngủ)
 
 
 
Căn hộ 122.51m2 (2 phòng ngủ)
 
 
 
 
Căn hộ 132.06m2 (3 phòng ngủ)
 
 
 
 
Căn hộ 134.50m2 (3 phòng ngủ)
 
 
 
 
Căn hộ 136.96m(3 phòng ngủ)
 
 
Comments