Cách trỏ tên miền cho sites google

Chèn tên miền cho google sites

Hướng dẫn Add domain cho google site.

Bước 1 : Cấu hình DNS trong DNS của nhà cung cấp.

Bước 2 : Xác minh trang web của bạn ( nếu chưa xác minh ) : dùng công cụ Google Webmaster Tool

Bước 3 : Thêm trang web vào Google Site.

Thực hành : Mình sẽ thực hành với Domain : canho4slinhdong.com như sau :

Bước 1 : Vào DNS cấu hình như sau : 

chen ten mien google sites
Vào DNS - Hiện tại tôi dùng của Matbao

- Chúng ta sẽ cấu hình trong thẻ CNAME như sau : 
- Chọn Thêm nhanh và thêm : Name : www, Host : ghs.google.com

Bước 2 : Tiếp theo cần xác minh trang web của bạn bằng công cụ Google Web Master Tool , Vàotrang : 
www.google.com/webmasters/tools
Chọn thêm trang web


Xác minh trang web
 : 


Chọn như hình trên, copy mã đoạn và chèn vào DNS như sau : 


Thêm TXT như hình trên. Sau đó quay trở lại trang Google webmaster tool nhấn nút " XÁC MINH "


Bước 3 : Vào trang quản lý Google site của bạn : thêm trang web vào trong ô.


Vậy là xong, chờ khoảng 10-15 phút sau cho google xác nhận. Alldone!
Đối với các Domain PA Việt Nam các bạn cấu hình như sau, các bước tương tự như trên.
chen ten mien cho google site

Comments