Cách Đưa Google Maps vào web Joomla

Rất đơn giản để đưa google maps vào web joomla.
B1: Tải plugin google maps cho joomla ( tùy vào phiên bản mà tải cho phù hợp)
http://www.kksou.com/php-gtk2/Joomla-Gadgets/googleMaps-plugin.php#download
B2: Vào phần mở rộng của joomla tải lên và cài đặt
B3: Vào quản lý Plugin chỉnh sửa thông sô: chiều rộng, cao, và chỉ số API key ( lên https://code.google.com/apis/console/b/0/#project:486064718940:access lấy key)
Save lại
B4: Trong trang hiện thị maps, bật html, thêm code để gọi bản đồ
vd: {googleMaps lat=10.796122 long=106.634142 zoom=16 width=100% height=400 label='Công ty Thiết Bị Nâng Hoàng Tấn Phát ~ Số 11 Trần Tấn-P.Tân Sơn Nhì-Q.Tân Phú'}

Chúc các bạn may mắn

video: http://video.zing.vn/video/clip/Joomla--Bai-27-Quan-ly-plugin--Google-Map.171723.html
Comments